Akuttelefon - Tavshedspligt

Tavshedspligt og etikI mit arbejde som terapeut har jeg tavshedspligt og du kan være fuldstændig tryg ved, at de ting du vælger at fortælle i terapien bliver mellem os.


Jeg fører ingen journal eller lignende, som er tilgængelig for det offentlige sundhedsvæsen eller andre steder. Du kan vælge at være helt anonym, hvis du ønsker det.


Ifølge lovgivningen, har en terapeut pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis han/hun i terapien skulle få kendskab til misrøgt af personer under 18 år.

 

Dette er uddybet i nedenstående udsnit af Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt:


1.2 Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser.

2.1 Psykoterapeuten har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under terapien. Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.

2.9 Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten.

2.14 Har psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut.